WCPT 2019-05-12

Het tweejaarlijkse World Confederation for Physical Therapy congres (WCPT) vond plaats van 10 t/m 13 mei in Genève. Een gedeelte van het bestuur van de NVZF was vertegenwoordigd om alle recente ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuisfysiotherapie wereldwijd en nieuwe ontwikkelingen te monitoren en het netwerk van intramuraal werkende fysiotherapeuten te vergroten.

INPTRA

Voorafgaand aan het WCPT congres werd het International Network of Physical Therapy Regulation Authority congres (INPTRA) gehouden. Hierbij werd de NVZF vertegenwoordigd door Rudi Steenbruggen. Rudi was gevraagd door de INPTRA om te spreken over ‘inside outsourcing’ binnen de ziekenhuisfysiotherapie. De INPTRA is een wereldwijde organisatie die fysiotherapeutische regulering ondersteunt. Het doel van deze regulering is om het publiek/patiënten zekerheid te geven dat een fysiotherapeut voldoende gekwalificeerd en competent is om veilige en competente zorg te bieden, die voldoet aan toepasselijke wettelijke normen. De missie van INPTRA is het bevorderen en bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling van leidende regelgevende praktijken door middel van onderwijs, het delen van informatie en andere samenwerkingsactiviteiten met belangrijke belanghebbenden wereldwijd. Daarbij biedt de INPTRA-gemeenschap betere kansen voor betrokkenheid, participatie en samenwerking bij het bevorderen van toonaangevende normen en regelgevende principes. Ook wordt internationaal samengewerkt om een onderzoeksnetwerk op te bouwen dat de basis vormt voor de effectiviteit van regelgeving. Een en ander sluit daarbij nauw aan bij het opzetten van een KRF NL voor, en regulering van ziekenhuisfysiotherapie.

WCPT

Na twee dagen INPTRA was het tijd voor het WCPT congres. Dit keer geen grote openingsceremonie zoals twee jaar geleden in Kaapstad het ge...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Poster presentatie

Naast alle symposia, discussiesessies, seminars en platforms was er in de pauzes genoeg tijd om langs alle onderzoeksposters te lopen en een praatje te maken met de prijswinnaars. Want ook dit jaar heeft het WCPT weer de nodige prijzen uitgereikt. Dit jaar vielen er een aantal onderzoeken op intramuraal gebied in de prijzen. Zo won Robin Kwakman van het Amsterdam UMC een posterprijs met zijn onderzoek: Physiotherapie treatment approaches for survivors of critical illness in the Netherlands: a statement from a Deplhi study. 

Robin is vereerd om de prijs in ontvangst te nemen maar het doel was met name de zorg voor Post Intensive Care patiënten (PiCC’s) beter in kaart te brengen. “Twee jaar geleden had ik geen idee waar ik aan begon, er was nog helemaal niks bekend. Mel Major en ik hebben het onderzoek tweeledig opgezet. Eerst onderzoek gericht op internationaal gebied en daarna de vertaalslag naar Nederland gemaakt.” 

Bij de vraag of zijn doel bereikt is reageert Robin enthousiast: “Nu blijkt dat er consensus is bereikt op het grootste gedeelte van de aanbevelingen en deze dus gebruikt kunnen worden in zowel de eerste als de tweede lijn is het doel wel bereikt. 

Het is heel fijn dat het onderzoek nu gezien wordt en dat het zich verspreid naar de eerste lijn zodat de PICC’s patiënten de beste zorg krijgen.“ Wil je meer lezen over dit onderzoek? Kijk dan hier.

Ook prijs voor Karla Menezes

Ook viel Karla Menezes uit Brazilië in de prijzen met haar onderzoek ‘Predictive value of short physical performance battery to detect loss in functional capacity for hospitalized older adults’. Zij behaalde haar bachelor fysiotherapie in Brazilië, heeft vervolgens haar PhD in Canada afgerond en is nu werkzaam in het Onofre Lopes federal hospital in Natal, Brazilië. Daar is zij met 4 andere collega’s verantwoordelijk voor ongeveer 200 klinische bedden. Omdat de werkdruk in dit ziekenhuis erg hoog ligt en Karla op een onderbouwde wijze keuzes wilde maken heeft ze onderzoek gedaan naar functionele capaciteit bij ouderen. Karla heeft de Short Physical Performence Battery (SPPB) geïmplementeerd om zo voorwaarden te kunnen creëren. Zodat zij samen met haar collega’s verantwoord en onderbouwd kunnen bepalen welke patiënten behandeld moeten worden. Voordat Karla en haar collega’s de SPPB gebruikten, bepaalde de behandelend arts wie zij moest behandelen. Nu kunnen zij zelf deze keuze maken en houden daarmee regie in eigen hand. 

Ook kunnen ze nu bepalen of patiënten met ontslag mogen of nog even door moeten trainen waardoor het aantal recidieven lager wordt. 

Nieuwsgierig naar het onderzoek van Karla? Lees hier verder (ledenlogin vereist).

Beweegziekenhuis in Japan

Het beweegziekenhuis leeft niet alleen in ons land, maar ook in Japan zijn de fysiotherapeuten hier druk mee. Zo vertelde dr. Tsuyoshi Asai over zijn onderzoek  ‘Staying away from bed is associated with the change in clinical rehabilitation outcomes in patiënts of rehabilitation hospitals’. Dit onderzoek is uitgevoerd in een revalidatiesetting maar komt erg overeen met de onderzoeken naar inactiviteit in ziekenhuizen. Hij heeft onderzoek gedaan naar inactiviteit bij de klinische revalidatiepatiënt, waarbij het probleem is dat patiënten de hele dag in bed liggen en niet gemotiveerd zijn hier uit te komen. Zijn opvatting is dat wanneer de patiënten meer actief zijn, deze sneller herstellen.

Dr. Tsuyoshi heeft 9 revalidatieziekenhuizen geïncludeerd en eerst observatie data verzameld waaruit bleek dat patiënten het grootste gedeelte op bed liggen. Vervolgens heeft hij zijn interventie toegepast: vraag aan de patiënt om vaker uit bed te komen gedurende de dag.  Hij heeft vrijwilligers en verpleegkundigen opgeleid tot een speciaal interventie team, het ‘Stay away from Bed’ team, die de patiënt allemaal motiveerden om de patiënt uit bed te krijgen. Dr. Tsuyoshi vertelt dat het zeer belangrijk is om als zorgverleners samen te werken omdat het anders niet lukt om de patiënt te motiveren. In Japan is er een belangrijk facet binnen de cultuur: de oudste zorgverlener heeft daar het meeste aanzien. Deze oudere medewerker is omgedoopt tot ‘Stay away from Bed’ facilitator. Een soort coördinator die ervoor waakt dat deze interventie door iedere zorgverlener wordt nageleefd. 

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer patiënten meer uit bed zijn en dus meer bewegen, zij sneller herstellen. Daarom is het belangrijk dat deze interventie doorgevoerd wordt. 

En nu?

Er is weer veel geleerd en besproken voor en tijdens het WCPT. Na het WCPT heeft de NVZF niet stil gezeten. In samenwerking met het UMCU is er op 15 mei het Move and Match festival georganiseerd betreffende het beweegziekenhuis. Karin Valkenet en Cindy Veenhof hebben het voor elkaar weten te krijgen dat dr. Allison Mudge en dr. Michael Friedman naar Utrecht afreisden voor dit mini-symposium. Wil je meer weten? Kijk dan op de site voor nog meer interessante dia’s.

Tevens heeft de NVZF als ambitie om op het volgend WCPT (2021 in Dubai) een Focused Symposium aangaande ziekenhuisfysiotherapie te bewerkstelligen. En daarvoor is op dit congres reeds een aantal contacten aangeknoopt.

 

We mogen concluderen dat het WCPT een groot succes was!

NVZF presentatie (PDF - 1,7MB)
Presentatie INPTRA (PDF - 1,1MB)

Trefwoorden: