08 oktober 2021

Oproep Beroepsprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut

In het voorjaar van 2021 is het nieuwe Beroepsprofiel Fysiotherapeut vastgesteld. Het BP Fysiotherapeut beschrijft de competenties waarover de fysiotherapeut na afstuderen beschikt. Hiermee kan hij of zij zich verder ontwikkelen als professional. 

In het verlengde van dit beroepsprofiel bestaan er beroepsprofielen voor de verbijzonderd fysiotherapeuten, fysiotherapeuten met aantekening en voor andere erkende beroepsinhoudelijke verenigingen van het KNGF. Deze documenten dienen hetzelfde doel, maar dan gericht op een specifieke doelgroep of setting. 


De NVZF wil het Beroepsprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut gaan updaten aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het zorgveld en binnen de ziekenhuisfysiotherapie. Hiervoor vormen wij een schrijfgroep bestaande uit 4 personen bij voorkeur vanuit verschillende geledingen binnen de ziekenhuisfysiotherapie, waaronder het werkveld, wetenschap en onderwijs. De schrijfgroep is verantwoordelijk voor het opleveren van het herziene beroepsprofiel en zijn hiermee de auteurs van het nieuwe ‘NVZF Beroepsprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut’.


Heb jij interesse om mee te schrijven aan dit beroepsprofiel? Mail ons dan via secretariaat@nvzf.nl.  Wij zoeken collega’s die:

  • bij voorkeur werkzaam zijn binnen het ziekenhuisfysiotherapeutisch werkveld, wetenschap en/of onderwijs
  • bekend zijn met ontwikkelingen in het zorgveld en de ziekenhuisfysiotherapie
  • beschikbaar zijn in de periode (december 2021-voorjaar 2023) en bereid zijn om hun agenda hiervoor gedeeltelijk vrij te maken (verwachtte tijdsbesteding ca. 4-6 uur per maand)

Er is een vergoeding voor de leden van de schrijfgroep.