kersttak.jpg
14 december 2021

Uit de bestuurskamer

Aan het einde van het jaar weer een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. En dit maal aan mij de eer als jullie nieuwe voorzitter.

Ook het afgelopen jaar was weer een bewogen jaar. Aan het begin van het jaar nog volop in de derde corona golf maar blinkte er licht aan het einde van de tunnel in de vorm van vaccinaties. Ziekenhuismedewerkers in de acute en covid zorg kregen voorrang. Echter dat gold niet voor alle ziekenhuisfysiotherapeuten. Als NVZF en KNGF hebben we hiervoor dan ook aandacht gevraagd middels een brief naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

In het voorjaar leken we dan eindelijk weer wat terug te keren naar rustiger vaarwater, alhoewel ook voor ons ziekenhuisfysiotherapeuten de werkdruk onverminderd hoog bleef. Ondanks alles hebben we elkaar toch ook weten te vinden het afgelopen jaar. Minder fysiek maar wel via webinars over bijvoorbeeld het standpunt beweegziekenhuizen, de behandelprotocollen ziekenhuisfysiotherapie bij CVA patiënten en Intensive Care en meer recent de update van het standpunt Covid aanbevelingen voor ziekenhuisfysiotherapie. En uiteraard tijdens ons online jaar congres waarin ook onze aanmoedigingssubsidie werd uitgereikt.

Zo aan het einde van het jaar hadden we allemaal gehoopt weer in wat rustiger vaarwater te zitten. Helaas zitten we opnieuw in een onzekere periode met COVID zorg en uitstel van zorg. Toch proberen we ook nu onze blik vooruit te richten en elkaar te vinden in de uitdagingen en kansen die er voor ons liggen in het aankomend jaar. Maar dat kunnen we niet zonder jullie als leden en betrokken ziekenhuisfysiotherapeuten. Wij hopen als bestuur dan ook erg dat we elkaar ook het aankomend jaar weten te vinden.
Via de nieuwsbrief, de website en social media zullen we jullie blijven informeren over waar wij mee bezig zijn, en we hopen dat jullie ons andersom ook altijd weten te vinden voor vragen, ideeën en initiatieven.

Binnen het NVZF bestuur is er naast de voor iedereen direct zichtbare activiteiten ook ontzettend veel werk verricht in het vertegenwoordigen van de belangen van de ziekenhuisfysiotherapie en het zichtbaar maken en houden van de ziekenhuisfysiotherapie op veel verschillende vlakken.Via deze weg wil ik mijn dank en waardering uitspreken aan mijn mede bestuursgenoten en met name aan onze afgetreden bestuursleden Miranda van der Heijden- van Helvoort en Rudi Steenbruggen die zich als bestuurslid de afgelopen 8 jaar onverminderd hebben ingezet. Verheugd zijn we dat we ook een nieuw bestuurslid hebben mogen verwelkomen. Inge Lim is ons bestuur in het voorjaar komen versterken en is tijdens de ALV officieel toegetreden als bestuurslid.

Wil jij dat ook en voel je je geroepen om de ziekenhuisfysiotherapie ook landelijk te vertegenwoordigen en te verbinden? Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou als aanvulling op ons bestuur.

Dan rest mij nog om jullie namens het gehele bestuur van de NVZF alvast hele fijne feestdagen toe te wensen omringd door jullie geliefden en wij kijken uit naar een gelukkig, inspirerend en verbindend 2022!

Namens het NVZF bestuur,
Linda van Heusden-Scholtalbers (voorzitter)