overleg-cao-ziekenhuizen-geklapt.jpg
03 januari 2022

Overleg Cao Ziekenhuizen geklapt

Ondanks grote druk van de achterban van FBZ, bewoog de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tijdens een extra ingelast overleg op 24 december onvoldoende op de loonparagraaf voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen.

Er is dus meer druk nodig om tot een evenwichtiger cao-voorstel te komen. De vakbonden beraden zich na de jaarwisseling samen op het vervolg en zullen hun achterban dan z.s.m. verder informeren.

Het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen loopt sinds de start al moeizaam. Tijdens het vorige overleg op 17 december deed de NVZ een voorstel voor de loonparagraaf, waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Tijdens het overleg op 24 december is hierover gesproken, maar nog steeds ligt er een voorstel dat voor de FBZ-achterban tot koopkrachtverlies leidt.
Dat de achterban van FBZ zich grote zorgen maakt, blijkt wel uit de petitie die deze week werd gestart en die in een paar dagen tijd door maar liefst 3.000 zorgprofessionals werd getekend, waaronder artsen, fysiotherapeuten, physician assistants, ergotherapeuten, diƫtisten, ziekenhuisapothekers en psychologen.

Teken de petitie
Het is spijtig dat de overbelaste zorgprofessionals die de zorg draaiende houden nu nog geen enkel zicht hebben op verbeteringen. Daarom is het belangrijk de druk te blijven opvoeren. Vindt u ook dat er een goede cao moet komen voor alle zorgprofessionals en heeft u de petitie nog niet getekend? Doe dit dan alsnog