23 juni 2022

Ervaringen van paramedici in het ziekenhuis in de eerste COVID-19 golf

In mei 2020 zaten we midden in de eerste golf van COVID-19 in Nederland.

Paramedici werkzaam in het ziekenhuis – waaronder diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten – werden geconfronteerd met nieuwe taken en nieuwe rollen in een sterk veranderde werkomgeving en met beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmaterialen. Gezien de bijzondere omstandigheden leek het Roel van Oorsouw en collega’s (fysiotherapeut Radboudumc) belangrijk om ervaringen van paramedici in het ziekenhuis te verzamelen en analyseren.
Analyse van 39 interviews resulteerde in vier thema’s: “een ziekte met grote impact”, “persoonlijke gezondheid en veiligheid”, “menselijk blijven in chaotische tijden”, “solidariteit en veranderende professionele rollen”.  Uit de resultaten blijkt dat paramedici werkzaam in het ziekenhuis tijdens de COVID19-crisis een intensieve en uitdagende tijd hebben gehad waarin moreel lastige situaties voorkwamen die resulteerden in morele stress. We concluderen dat het belangrijk is dat werkgevers oog hebben voor de ervaringen van paramedici en dat zij ruimte scheppen om hierop te reflecteren om op de lange termijn gezond en inzetbaar te blijven. Deze kwalitatieve studie is onlangs gepubliceerd in Physical Therapy & Rehabilitation Journal.