10 mei 2023

Leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie

De Leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie is bijna gereed. De afgelopen maanden is door kartrekker Petra Bor, fysiotherapeut UMCU, de expertgroep, de NVZF en het KNGF, hard gewerkt aan deze leidraad.

De leidraad beschrijft de fysiotherapeutische rol en behandeling bij de patiënt die buikchirurgie ondergaat in het perioperatieve traject. Deze leidraad is een aanvulling op het standpunt prehabilitatie en beschrijft de fysiotherapeutische rol en behandeling in het perioperatieve traject bij de patiënt die buikchirurgie ondergaat. De leidraad heeft als doel om bij te dragen aan de positionering van de fysiotherapie, de verduidelijking en professionalisering van de fysiotherapeutische rol en de uniformering van het fysiotherapeutisch handelen in deze zorg.

Tijdens de ALV op 28 juni wordt een korte toelichting op de leidraad gegeven.