08 maart 2023

Prioritering bij klinische werkdruk in ziekenhuizen 

Vanuit Zorggroep Treant, locatie Scheper Ziekenhuis, kregen wij een brief met een interessante hulpvraag over de prioritering bij klinische werkdruk.

Namens de NVZF denken wij hier graag in mee en zijn we op zoek naar ervaringen vanuit andere ziekenhuizen. Hieronder de vraag geschreven door de collega's van het Scheper Ziekenhuis:  

''Menig fysiotherapeut die in de tweede lijn werkt zal het herkennen: klinische werkdruk. In elke setting zal werkdruk een rol spelen. Fysiotherapie kan binnen instellingen een schaars goed zijn waarop meer beroep wordt gedaan dan er productiecapaciteit is. Bovendien lijken kortere opnameduur, hogere patiënten turnover met alle bijbehorende overdrachten en ontwikkeling in beweegzorg de toekomstige vraag naar klinische fysiotherapie alleen maar te laten stijgen. In het Zorggroep Treant, locatie Scheper Ziekenhuis is bovenstaande zeker van toepassing. Door elke dag meer workload dan productiecapaciteit te ervaren is de werkdruk elke dag hoog. Door het grote aantal verwijzingen voor fysiotherapie moeten we keuzes maken wie we wel of juist niet behandelen. 
We willen graag een werkwijze ontwikkelen waarmee we het bestaande patiënten aanbod op een heldere en eenvoudige wijze kunnen screenen, selecteren en behandelen. Omdat we hier al een poos mee worstelen en we weinig progressie boeken in onze beslissingen hebben we de NVZF benaderd om met ons mee te denken. Met de NVZF als koepelorganisatie voor de Nederlandse ziekenhuizen hopen we in contact te kunnen komen met ziekenhuizen die ook met deze materie bezig zijn of zelfs al stappen hebben gezet. 
 

Door aan de ene kant het boerenverstand te gebruiken en aan de andere kant beslissingen te baseren op trainingseffecten hebben we momenteel een werkwijze waarmee we redelijk uit de voeten kunnen. Graag komen we met collega’s in contact die ook worstelen met deze problematiek of met collega’s die op dit terrein al een selectie-instrument hebben ontwikkeld. We willen graag leren van anderen, en zijn daarbij zeker bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken.'' 

Herken je deze situatie vanuit jouw eigen werkplek? Of hebben jullie binnen het team hier heldere afspraken over? Zorggroep Treant komt graag met jullie in contact met als doel om van elkaar te leren. Stuur een mail naar [email protected] als je goede ideeën hebt of hier graag meer over wilt weten.