12 juli 2024

Webinar Handreiking perioperatieve fysiotherapeutische zorg buikklachten.

Dinsdagavond 11 juni was de NVZF webinar Handreiking perioperatieve fysiotherapeutische zorg buikklachten: een interactieve bijeenkomst met 67 aanwezigen.

Er werd onderleiding dr. Hulzebos gediscussieerd, vragen gesteld aan prof. dr. Ton Lenssen en Linda van Heusden-Scholtalbers. Zo is stap voor stap de handreiking doorgenomen. Doel van deze handreiking: rol van de fysio in het perioperatieve traject beschrijven: best practice en evidence based gericht. De handreiking kan je vinden op: https://lnkd.in/eEfbU5qc