Geriatriedagen 2020

Datum:6 februari 2020 - 7 februari 2020
Locatie:
‘s-Hertogenbosch
Ook dit jaar vindt in februari weer het multidisciplinaire wetenschappelijke congres De Geriatriedagen plaats,

Samenwerkingsverband

Dit congres wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de internisten ouderengeneeskunde van de NIV, de beroepsvereniging  Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Geriatrie & Gerontologie, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie – Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS). We hebben weer zeer interessante plenaire sessies over uiteenlopende onderwerpen. 

Lees meer

Trefwoorden: