Implementing an Inter-professional Culture of Mobility across the Hospital

26 apr 2018
Workshops in Johns Hopkins Medical Centre, Baltimore Het Johns Hopkins Medical Centre is een vooruitstrevend ziekenhuis op het gebied van het stimuleren van fysieke activiteit en mobiliteit van patiënten tijdens de ziekenhuisopname. Hun multidisciplinaire “Activity and Mobility Promotion” (AMP) programma streeft er naar om ziekenhuizen en zorgverleners te ondersteunen om de ligcultuur binnen ziekenhuizen te veranderen. Fysieke activiteit en mobilisatiemoeten multidisciplinair ingebed worden in de gehele zorg. In hun tweedaagse workshop werd uitgelegd hoe je als zorgverleners de fysieke activiteit en mobiliteit van patiënten kan verbeteren binnen je afdeling en ziekenhuis. Petra Bor en Lotte van Delft uit het UMC Utrecht en Hanneke van Dijk – Huisman uit het Maastricht UMC+ volgden als fysiotherapeuten en promovendi de workshops om de verworven kennis vervolgens bij hen in het ziekenhuis toe te passen. Het uitgebreide verslag is hieronder te downloaden.

Trefwoorden: