Innovatiesubsidie NVZF voor Radboudumc-onderzoek Beter uit bed of Beter in bed?

26 jun 2018
Niek Koenders, fysiotherapeut uit het Radboudumc, heeft de innovatiesubsidie van € 2.500 van de NVZF gekregen voor een bijdrage aan het onderzoek ‘Beter uit bed of Beter in bed? Een persoonsgerichte benadering bij het stimuleren van fysieke activiteit gedurende een ziekenhuisopname’.

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het verzamelen en analyseren van data met betrekking tot fysieke activiteit en vitale parameters, in het bijzonder heart rate variability, bij patiënten gedurende een ziekenhuisopname voor oncologische en abdominale chirurgie. Het onderzoek levert cruciale kennis op voor patiënten, ziekenhuisfysiotherapeuten en wetenschappers. Patiënten hebben baat bij een goed inzicht in de ernst van de aanwezige ziekte/aandoening. Ziekenhuisfysiotherapeuten zijn met de opgedane kennis beter in staat de juiste zorg op het juiste moment aan te bieden, wat bijdraagt aan een beter (behoud van) fysiek functioneren en zelfstandigheid van de patiënt.

De innovatieprijs is uitgereikt op 8 juni tijdens het NVZF-jubileumcongres. Niek Koenders zal de resultaten op het NVZF-congres in 2019 presenteren.

Trefwoorden: