Onderzoekscall Bewegen bij Kanker

14 sep 2018
Oproep aan oncologie- en oedeemfysiotherapeuten, sportartsen, revalidatieartsen en onderzoekers om onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van Bewegen bij Kanker.

Doel van deze onderzoekscall

Lichaamsbeweging bij kanker heeft positieve effecten op onder andere kwaliteit van leven, vermoeidheid, kanker-gerelateerd lymfoedeem, het beter verdragen van chemotherapie en terugkeer naar werk. Onderzoek dat is gedaan had betrekking op verschillende fasen van het ziekteproces en na afloop van de medische behandelingen bij kanker. Maar er zijn ook nog veel vragen die onbeantwoord zijn. Er zijn immers veel verschillende soorten kanker en niet alle vormen zijn evenveel onderzocht in relatie tot bewegen. Ook over de dosering van beweeginterventies in de palliatieve fase en de invloed van co-morbiditeit is nog weinig bekend. Andere onderwerpen waar meer onderzoek voor nodig is: de toepasbaarheid van ‘better in better out’ concept bij kanker, aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen, therapietrouw in begeleide beweegprogramma’s, organisatie van zorg van tweede- naar eerste lijn, effecten van fysiotherapeutische beweeginterventies op functionele morbiditeit en de ervaringen van patiënten.

Voor meer antwoorden en sterk bewijs is wetenschappelijk onderzoek hard nodig!

Dertigduizend euro beschikbaar

Over het NTfK
Het Nationaal Fonds tegen Kanker tegen Kanker (NFtK) is een stichting die zich tot doel stelt om beweging, voeding en welzijn een vast onderdeel te maken van de zorg. Hun motto is: Langer Beter Leven voor mensen met kanker’. Het NFtK draagt bij aan deze doelstelling door middel van voorlichting, projecten en onderzoek over deze onderwerpen. Op www.tegenkanker.nl  kun je meer lezen over het NFtK.

 

Over de NVFL
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) is de beroepsvereniging van oncologie-en oedeemfysiotherapeuten. Een robuuste bewijslast voor fysiotherapie bij kanker en kanker-gerelateerde klachten is van groot belang. Stimuleren van onderzoek is een vast onderdeel van het beleid van de NVFL.


De NFtK en de NVFL organiseren daarom samen deze onderzoekscall. Het NFtK stelt €30.000 beschikbaar voor een onderzoeksproject dat voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

 • Het betreft beweegonderzoek bij (ex-) kankerpatiënten
 • De resultaten van het onderzoek dragen bij aan verbetering van de zorg en het welzijn van (ex-) oncologiepatiënten
 • Er is een duidelijke relatie met (oncologie-/oedeem-) fysiotherapie
 • Het onderzoek is uitvoerbaar binnen het beschikbare budget

De jury bestaat uit de volgende personen

 • Em. prof. dr. Ria Nijhuis- van der Sanden, hoogleraar Paramedische wetenschappen, Radboud UMC
 • Prof. dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport, UMCU en lector Innovatie beweegzorg, HU
 • Dr. Martijn Stuiver, fysiotherapeut AVL en lector HVA, bestuurslid Onconet
 • Dr. Caroline Speksnijder, senior onderzoeker UMC-Utrecht, orofaciaal fysiotherapeut
 • Dr. Caroline Kampshoff, post-doc onderzoeker bij o.a. Amsterdam eXercise in Oncology (AXiON)-groep
 • Drs. Lon Claassen, Nationaal Fonds tegen Kanker
 • Drs, Mechteld van den Beld,  voorheen directeur Revalidatiefonds, ervaringsdeskundige
 • Petra Gielink MSc, oedeemfysiotherapeut en bestuurslid NVFL
 • Anja Bruinsma, directeur Sportgeneeskunde Nederland
 • Dr. Aline Vrieling, revalidatiearts UMCG, werkgroep oncologische revalidatie

Het onderzoek wordt beoordeeld op:

 • Relevantie voor de (ex)oncologische patiënt
 • Duidelijke vraagstelling en wetenschappelijke kwaliteit
 • Uitvoerbaarheid en doorlooptijd
 • Verbinding met de dagelijkse  fysiotherapiepraktijk; projecten die in de reguliere zorg worden uitgevoerd en waarbij de resultaten ook direct geïmplementeerd kunnen worden hebben een pré.

Template kan worden opgevraagd bij Petra Gielink: woo@nvfl.nl. Onderzoeksvoorstellen kunnen tot 22 december 2018 ingediend worden bij de NVFL t.a.v Petra Gielink via woo@nvfl.nl .

Het winnende onderzoeksvoorstel en de resultaten worden in ieder geval gepubliceerd in het tijdschrift O2 van de NVFL en via de communicatiekanalen van zowel het NFtK als de NVFL.

Trefwoorden: