Onderzoek naar webapplicatie ‘Beter-voorbereid’ gestart

23 nov 2018
‘Beter-voorbereid’ is een webapplicatie die het risico op complicaties in kaart brengt en beoogt mensen optimaal te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen in de voorbereiding op de operatie. De applicatie informeert mensen over de komende operatie en biedt ondersteuning op het gebied van bewegen, voeding en stoppen met roken. Vanaf oktober 2018 start in het Amsterdam UMC, locatie VUmc en UMC Utrecht een pilot naar de bruikbaarheid van de app.

Trefwoorden: