Bezoek aan het Britse Jaarcongres

5 nov 2018
Namens de NVZF bezocht ik in oktober het jaarcongres van de CSP (Chartered Society for Physiotherapy) in Birmingham. Aanleiding was dat na het indienen van een abstract betreffende het onderwerp “Inside Outsourcing” een uitnodiging volgde om hierover een poster te presenteren. Tevens een mooie kans om te kijken of en hoe we ons internationale netwerk richting Groot Brittannië zouden kunnen uitbreiden.

“It were two fantastic days”

Onder het motto “transform – empower – influence” vond dit congres op 19 en 20 oktober in het ICC (International Convention Centre) van Birmingham plaats. Zo’n 1.000 bezoekers uit 16 landen namen er aan deel. Rondom een groot “Exhibition Centre” met daarboven alle posterpresentaties, werden in een aantal grote tot middelgrote zalen de diverse sessies afgewerkt die gerangschikt waren naar vier thema’s: Musculoskeletal, Rehab Matters, Improvement & Transformation en Primary Care & Workforce Transformation. Vanuit NVZF perspectief werd voornamelijk aangehaakt op sessies die de twee laatst genoemde thema’s betroffen. 

Rode draad door deze sessies was toch wel het financieel zware weer waarin de NHS verkeert. De geschetste problematiek is dezelfde zoals wij die kennen, en in Engeland de Grey Tsunami wordt genoemd: hoe met deze druk op de gezondheidszorg (voornamelijk financieel) om te gaan. Echter voorgestelde oplossingsrichtingen en de manier waarop de CSP haar fysiotherapeuten daarin adviseert kwamen mij aanvankelijk vreemd over: erg aanbodgericht, geen tot weinig ruimte voor de mening van de patiënt, en nauwelijks sturing op effectiviteit en efficiëntie van zorg. Zo brengt de CSP drie tools op de markt om het aantal fysiotherapeuten per regio te reguleren: de SESL (Staffing Evaluation System for Leaders), de WDM (Workforce Data Model) en de Better Balance Tool om flexibel werken te stimuleren. 

Toen ik later een kantoormedewerker van het CSP (50.000 leden!) sprak begon ik dit beter te begrijpen. Zo’n 70-80% van de fysiotherapeuten in Groot Brittannië is in loondienst van de NHS. Slechts zo’n 15% werkt in private practices. De NHS fysiotherapeuten zijn, net zoals de gehele NHS, in regio’s en subregio’s georganiseerd. Standplaats is het ziekenhuis, van waaruit het afgesproken adherentiegebied met fysiotherapie bediend wordt. Kortom: weinig reden om b.v. een soort NVZF in te richten, en meteen verklaard waarom de poster “Inside Outsourcing” weinig populariteit kende. De BI’s in Groot Brittannië zijn dus ook echt BI’s, daar Associations geheten. Zo zijn er b.v. associations voor kinderfysiotherapie, trauma & orthopedie, geriatrie etc. En met een daarom ontbrekende NVZF evenknie, en een heel anders ingerichte organisatie van zorg, weinig aangrijpingspunten voor internationale contacten. 

Wel is het wetenschappelijk gehalte in Groot Brittannië op niveau, met veel universitaire opleidingen fysiotherapie. Dit maakt dat momenteel de beroepsinhoud, m.n. in de preklinische en klinische fase, het grootste aangrijpingspunt voor de NVZF met fysiotherapeuten uit de CSP vormt. Want ziekenhuisfysiotherapeut zijn ze daar bijna allemaal. 

Rudi Steenbruggen

Inside Outsourcing (PDF - 359kB)

Trefwoorden: