Internationale publicatie van de NVZF richtlijn outsourcing is een feit.

19 dec 2018
In 2016 heeft de NVZF een richtlijn gepubliceerd, wat te doen als een afdeling ziekenhuisfysiotherapie met outsourcing wordt geconfronteerd. Twee jaar later is deze richtlijn nu internationaal gepubliceerd.

Van richtlijn naar guideline.

Nadat in de periode 2010 – 2014 meer afdelingen ziekenhuisfysiotherapie met outsourcing in aanraking kwamen, werd de NVZF om hulp gevraagd. Echter binnen het bestuur bestond hier ook weinig ervaring mee zodat besloten werd tot een veldonderzoek om dit fenomeen te onderzoeken en een richtlijn op te stellen.

Hiervoor werd Hannah Boven (Boven Consultancy) ingeschakeld die samen met bestuurssecretaris Rudi Steenbruggen dit onderzoek uitvoerde. Na publicatie van de richtlijn ontstond belangstelling vanuit Australië hiervoor.

Tijdens het jaarcongres van de APA (Australian Physiotherapy Association) in 2016 gaf Rudi hier een lezing over. Daar werd hij benaderd door een redacteur van de IJAHSP (Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice) of een artikel over dit onderwerp ook mogelijk zou zijn. En dit contact leidde uiteindelijk tot de internationale publicatie van de NVZF richtlijn outsourcing.

Bij 'Meer over dit onderwerp' vindt u het hele artikel.

 

 

 

Trefwoorden: