Zwaarder trainen in hartrevalidatie verlaagt overlijdensrisico bij hartfalenpatiënten.

22 jan 2019
Hartfalenpatiënten die zwaarder trainen tijdens hartrevalidatie verlagen hun risico op overlijden of een hartfalengerelateerde ziekenhuisopname. Als zij de trainingsbelasting verhogen met één metabool equivalent (MET) neemt het risico af met veertig procent. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers die retrospectief over tien jaar gegevens analyseerden van 707 hartfalenpatiënten.

Trefwoorden: