Vertegenwoordiging NVZF/KNGF in ontwikkeling richtlijn Sepsis

17 jun 2019
Op initiatief van de Nederlands Internisten Vereniging (NIV) is in 2017 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Sepsis. Voor fase 2 en 3 van de ontwikkeling zijn het KNGF/NVZF gevraagd te participeren in de werkgroep. Juultje Sommers, fysiotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Revalidatie van het Academisch Medisch Centrum (AMC), Universiteit van Amsterdam, zal als werkgroeplid namens het KNGF en de NVZF participeren; Emily Klooster, fysiotherapeut Deventer Ziekenhuis/projectleider DZ in Beweging, zal haar hierbij ondersteunen.

Trefwoorden: