Sprechen Sie Deutsch?

21 mrt 2019
Lezingen over ‘Krankenhaus in Bewegung’

Bewegung als Medizin

Eind februari heeft Rudi Steenbruggen op uitnodiging van de Alb Fils Kliniken in Göppingen (Duitsland) namens de NVZF twee lezingen verzorgd. Het centrale thema van beide lezingen was ‘Bewegung als Medizin’. Binnen dit thema werd in de eerste lezing aandacht geschonken aan BiBo. Saillant detail hierbij was dat Pino (van Sesamstraat) in Duitsland Bibo heet….. De tweede lezing bestond uit achtergronden en principes van ‘Krankenhaus in Bewegung’. Conclusie was dat men nu in dit ziekenhuis gaat pogen BiBo van de grond te krijgen als de Duitse dokters dit goed vinden.

Ziekenhuis in Beweging bleek trouwens lastiger in de Duitse context: een patiënt die bewezen bedlegerig is, is in de Duitse situatie een bewezen ‘zware’ patiënt, waarvoor men meer geld krijgt. En ziekenhuisdirecties sturen daar erg op deze welkome extra financiën….
Voor collega’s die ook menen Duitsland te moeten veroveren met ons Nederlandse ziekenhuisfysiotherapie gedachtegoed, zijn deze lezingen de moeite waard. 
 

Trefwoorden: