Promotie Beter meten en begrijpen van de effecten van fysieke activiteit op vermoeidheid, fitheid en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker

21 mrt 2019
De overlevingskansen van kanker zijn aanzienlijk toegenomen als gevolg van verbeteringen in diagnostiek en behandeling. Helaas hebben veel patiënten tijdens en na de behandeling last van vermoeidheid, en een afname van het uithoudingsvermogen en de kwaliteit van leven. Zie ‘Meer over dit onderwerp’ voor de samenvatting van het proefschrift van Maike Sweegers

Trefwoorden: