Uitkomst onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen

14 mei 2019
Er heeft opnieuw overleg plaats gevonden met de vakorganisaties over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Nadat in de eerdere overlegrondes de thema’s generatiebeleid, duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en stagebeleid en opleiden aan de orde kwamen, heeft de onderhandelingsdelegatie de vakorganisaties ditmaal ook een loonbod gedaan. De vakorganisaties hebben dit bod vrijwel onmiddellijk naast zich neergelegd.

Trefwoorden: