NZa: focus op verplaatsing van zorg en waarden gedreven zorg in contractering msz

9 okt 2019
De Nederlandse Zorgautoriteit spoort ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Om de doelen te halen die ze zich gezamenlijk gesteld hebben in het hoofdlijnenakkoord, is een grote inspanning nodig van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. In dit akkoord hebben zij gezamenlijk afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te kunnen leveren, onder andere door meer in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Het stimuleren van preventie, innovatie en substitutie is hierbij belangrijk.

Trefwoorden: