Opstarten reguliere fysiotherapeutische zorg in ziekenhuizen

1 mei 2020
Op 20 april plaatste de Nederlandse Zorgautoriteit al een nieuwsbericht ‘Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang’. Langzaam starten ziekenhuizen de reguliere zorg weer deels op, wat ook de ziekenhuisfysiotherapie betreft. Operatieprogramma’s worden iets uitgebreid, de klinische zorgvraag voor fysiotherapie neemt toe, poliklinische zorg* wordt gefaseerd weer opgestart.

Overwegingen bij het opstarten van reguliere zorg.

En dan hebben we nog de 1,5 meter regel, welke nieuw is voor ons allemaal. Maar ook andere werkwijzen zoals videoconsulten en het (meer) toepassen van telefonische consulten. Mogelijk blijft het devies thuiswerken waar het kan en wordt er niet meer gezamenlijk koffie gedronken in de koffiekamer. Grote veranderingen, anderzijds bieden veranderingen ook kansen. Misschien een kans om werkwijzen en werkprocessen te vernieuwen. 

Die 1,5 meter afstand heeft invloed op de capaciteit van de wachtkamer, wat invloed heeft op de behandelcapaciteit. Daartegenover staat misschien wel een grote groep patiënten waarvan de poliklinische zorg is onderbroken of uitgesteld. Daarnaast heeft de 1,5 meter regel eveneens invloed op de werkplekken van ziekenhuisfysiotherapeuten, wat mogelijk ook weer invloed heeft op het aantal fysiotherapeuten die aanwezig kunnen zijn. 

Binnen het spanningsveld van opschalen klinische zorg (wat leidt tot een grotere inzet van klinische fysiotherapeuten), het opstarten van uitgestelde poliklinische zorg  (wat samen leidt tot toename van aanwezige fysiotherapeuten) en daarnaast de afname van het bruikbare aantal werkplekken (ten gevolge van de 1,5 meter regel), moeten we ons bewegen.

Graag delen we een aantal overwegingen welke meegenomen kunnen worden bij het opstarten van reguliere zorg.

  1. Hoeveel bruikbare werkplekken zijn er en wat is de capaciteit van de wachtruimte wanneer de 1,5 meter regel wordt toegepast?
  2. Hoeveel fysiotherapeuten zijn er nodig om de klinische zorg te bedienen?
  3. Hoeveel ruimte houdt je dan over voor poliklinische zorg? 
  4.  Van welke patiënten is de zorg uitgesteld en hoeveel patiënten zijn dit?
  5. Wordt er voor gekozen om per diagnose poli-dagen in te richten, om zo mogelijk aantal zorgverleners laag te houden (met name van toepassing op patiënten die multidisciplinair op de afdeling behandeld worden)
  6. Door afspraken ruim in te plannen en tijd tussen afspraken te houden, voorkom je drukte in gangen en centrale ruimten.
  7. Dit betekent dat je minder patiënten op een poli-dag kunt zien en hoe verhoudt zich dat tot het aantal patiënten waarvan de zorg is uitgesteld?
  8. Mogelijk biedt hier het verruimen van de poli-dagen ruimte, waarbij je kunt denken dat de ene fysiotherapeut van 8-13 uur poli draait en thuis de verslaglegging doet. En vervolgens van 13-18 uur een andere fysiotherapeut spreekuur gaat draaien
  9. Wil je dat patiënten vervolgafspraken maken aan de balie of spreken jullie af dat afspraken maken telefonisch gebeurt om een wachtrij bij de balie te voorkomen?
  10. Zijn er aangepaste looproutes nodig?

We wensen iedereen veel succes tijdens het opstarten van reguliere zorg. Er wordt mogelijk veel van jullie flexibiliteit gevraagd. Zorg goed voor elkaar.

Het NVZF bestuur


*Voor poliklinische zorg kan ook andere niet klinische zorgactiviteiten, bijv. 1e lijns zorg, gelezen worden
 

Trefwoorden: