Laatste nieuws

De nieuwe NPi-service
05 april 2024
De nieuwe NPi-service

Lees de nieuwe referaten en samenvattingen op de NPi-website.

Lees verder
19 december 2023
Indy Smits wint aanmoedingssubsidie

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne worden er met regelmaat Oekraïense soldaten naar Nederlandse ziekenhuizen overgeplaatst voor behandeling en revalidatie.

Lees verder
19 december 2023
Enquête vallen & valpreventie

In de nieuwsbrief van mei dit jaar heeft de NVZF een oproep gedaan naar ziekenhuisfysiotherapeuten die zich bezig houden met vallen&valpreventie.

Lees verder
19 december 2023
Proefschrift ‘ Embodied Recovery’ - Roel van Oorsouw

Roel van Oorsouw is werkzaam als fysiotherapeut en klinisch onderzoeker in het Radboudumc. De laatste jaren heeft hij onderzoek gedaan naar leefwerelddimensies en de waarde van fysiotherapie op de intensive care (IC) en daarna. Patiënten die kritiek ziek zijn en opgenomen op een IC lopen het risico op deconditionering. Ze kunnen cognitieve, psychische en fysieke beperkingen ontwikkelen die vaak tot lang na ontslag van de IC blijven bestaan.

Lees verder
19 december 2023
Promotie Petra Bor, ‘Keep on Moving’ op 20 december 2023

Op woensdag 20 december om 12:15 zal Petra Bor, fysiotherapeut en onderzoek in het UMC Utrecht, haar proefschrift ‘Keep on Moving’ verdedigen aan de Universiteit van Utrecht.

Lees verder
19 december 2023
Minor Ziekenhuisfysiotherapie Hogeschool Leiden

Binnen de ziekenhuisfysiotherapie is er dringend behoefte aan instroom van geschoolde startende collega’s. De hogeschool Leiden wil hier, in samenwerking met de NVZF, een bijdrage aan leveren. Zij ontwikkelen op dit moment een minor Ziekenhuisfysiotherapie (start februari 2025).

Lees verder
19 december 2023
Maak kennis met het Kenniscentrum Sport & Bewegen

Wie zijn wij: Het Kenniscentrum Sport & Bewegen is een kennisinstituut dat zich bezighoudt met alles op het gebied van sport en bewegen.

Lees verder
19 december 2023
Een eensgezind ‘Ja’ op beroepsprofielen beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s)

Na alle gezamenlijke inspanning zijn op de ALV de 14 beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen vastgesteld. Een mooi en belangwekkend resultaat voor de beroepsgroep!

Lees verder
Zeldzaam maar invaliderend: een gecombineerde heup- en armfractuur
03 november 2023
Zeldzaam maar invaliderend: een gecombineerde heup- en armfractuur

Hoe sneller mensen met een heupfractuur weer lopen, hoe beter ze herstellen. Maar wat als ze ook hun arm hebben gebroken? Is het dan verstandig om langer te wachten met mobiliseren?

Lees verder
17 oktober 2023
Handreiking perioperatieve zorg bij buikchirurgie

Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol bij perioperatieve zorg. Niet voor niets bieden steeds meer fysiotherapeuten deze zorg aan, want fitte patiënten gaan sterker een operatie in en herstellen sneller. Een nieuwe handreiking moet ervoor zorgen dat er meer eenheid komt in de behandeling.

Lees verder