Laatste nieuws

Oproep Vallen: Expertgroep opstellen
10 mei 2023
Oproep Vallen: Expertgroep opstellen

Valpreventie is de laatste tijd veel in het nieuws. Met het toenemende aantal ouderen in Nederland wordt valpreventie steeds belangrijker.

Lees verder
10 mei 2023
Betere aansluiting herstelzorg na ziekenhuisopname door TULIP

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC heeft samen met het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg van de Hogeschool van Amsterdam en de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de VU subsidie ontvangen in de ronde Versterken van de Paramedische Samenwerking in de herstelzorg (ZonMw).

Lees verder
10 mei 2023
Leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie

De Leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie is bijna gereed. De afgelopen maanden is door kartrekker Petra Bor, fysiotherapeut UMCU, de expertgroep, de NVZF en het KNGF, hard gewerkt aan deze leidraad.

Lees verder
10 mei 2023
Het standpunt Prehabilitatie is uit!

In 2020 is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gestart met de ontwikkeling van het standpunt Prehabilitatie bij colonchirurgie. Namens het KNGF vertegenwoordigde Olga Blok, revalidatiewetenschapper en ziekenhuisfysiotherapeut gespecialiseerd in oncologie en oedeem, de fysiotherapie in de klankbordgroep.

Lees verder
10 mei 2023
Het beweegbord: hoe ging de transfer uit bed ook alweer?

Kim Smits en Cornelis Gräper werken als fysiotherapeut op de revalidatieafdeling van het Alrijne ziekenhuis.

Lees verder
10 mei 2023
Podcast Hematologie on Tour 16: Bewegen en kanker

Oncologiepatiënten die opgenomen zijn, liggen vaak grote delen van de dag in bed. Hoe krijg je deze patiënten in beweging en weten we eigenlijk hoeveel ze precies bewegen?

Lees verder
26 april 2023
Complexity of hospital-based physiotherapy

Lieven de Zwart, fysiotherapeut en promovendus Radboudumc, heeft het artikel

Lees verder
26 april 2023
Artikel over herstel van loopfunctie na intensive care opname

Robin C.H. Kwakman, docent en promovendus opleiding Fysiotherapie HvA, heeft het volgende artikel gepubliceerd:

Lees verder
26 april 2023
Screeningstool voor eenvoudig opsporen spierzwakte bij jonge kinderen

Het is van belang om spierzwakte bij jonge kinderen in een vroeg stadium te ontdekken. Dit vergroot de kans dat een kind door de ondersteuning van een kinderfysiotherapeut kan blijven spelen en bewegen tijdens de behandeling.

Lees verder
Subsidie UMCU voor hersenstimulatie na beroerte
26 april 2023
Subsidie UMCU voor hersenstimulatie na beroerte

Onderzoekers van het UMC Utrecht ontvangen een subsidie van 4 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor veelbelovend onderzoek naar motorisch herstel na een beroerte door middel van hersenstimulatie.

Lees verder