Laatste nieuws

15 maart 2023
Spec. revalidatie verbetert armfunctie bij patiënten met neuralgische amyotrofie

Patiënten met de zenuwaandoening neuralgische amyotrofie hebben een verstoorde aansturing van de schouder en arm vanuit de hersenen.

Lees verder
Brief aan Kamer: voer prehabilitatie breed in
08 maart 2023
Brief aan Kamer: voer prehabilitatie breed in

Vier grote organisaties in de zorg pleiten in een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor brede invoering van prehabilitatie. Het gaat hier om het KNGF, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Patiëntenfederatie.

Lees verder
08 maart 2023
Blog: Fit de operatie in, snel weer op de been

Fysiotherapeut en KNGF-bestuurder Linda van Heusden-Scholtalbers houdt zich er al jaren mee bezig: “Er zijn alleen maar winnaars.”

Lees verder
08 maart 2023
Status nieuw Beroepsprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut

De eindversie van het nieuwe beroepsprofiel ziekenhuisfysiotherapeut is in zicht.

Lees verder
08 maart 2023
Prioritering bij klinische werkdruk in ziekenhuizen 

Vanuit Zorggroep Treant, locatie Scheper Ziekenhuis, kregen wij een brief met een interessante hulpvraag over de prioritering bij klinische werkdruk.

Lees verder
Promotie Rudi Steenbruggen Quality Improvement of Hospital-Based Physiotherapy
08 maart 2023
Promotie Rudi Steenbruggen Quality Improvement of Hospital-Based Physiotherapy

Kwaliteitssystemen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van een beroep in de gezondheidszorg. Helaas ontbreekt het de ziekenhuisfysiotherapie momenteel aan een adequaat kwaliteitssysteem.

Lees verder
08 maart 2023
Oproep: Internationale valpreventie vragenlijst

Beste collega, graag willen we je uitnodigen deel te nemen aan een EuGMS vragenlijst onderzoek over valpreventie.

Lees verder
08 maart 2023
Scriptieprijs KNGF voor ziekenhuis gerelateerd onderwerp

Oud-fysiotherapie studente Anne Meijerink (23) heeft met haar scriptie over voorlichting voor een knieoperatie een dubbele prijs gewonnen: de juryprijs en de publieksprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Lees verder
08 maart 2023
Hartrevalidatie: waarom mensen met hartfalen niet deelnemen of afhaken.

Slechts 5% van de mensen met hartfalen neemt deel aan hartrevalidatie.

Lees verder
27 februari 2023
Radboudumc: Patiënten met hart- en vaatziekten zitten veel minder lang ....

Patiënten met hart- en vaatziekten zitten veel minder lang door aangepaste revalidatie Te veel zitten is ongezond, vooral voor patiënten met hart- en vaatziekten. Een aangepast revalidatieprogramma zorgt ervoor dat deze patiënten veel minder lang zitten. Onderzoek van het Radboudumc toont nu aan dat gerichte aanvullingen op het standaard revalidatieprogramma de zittijd van patiënten met hart- en vaatziekten sterk verkort.

Lees verder