19 september 2022

dr. Michiel Beets, plastisch chirurg Deventer Ziekenhuis

FRI (fracture related infection), de plastische invalshoek en een verzoek om multidisciplinaire samenwerking

Een fracture related infection, fractuur gerelateerde infectie, is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Mensen die in een dergelijk traject terecht komen kunnen vaak een herstel van meerdere jaren tegemoet zien. Daarbij komen vaak meerdere operaties. Meestal betreft het problemen van de wond rond de knie, enkel of in het onderbeen. Het betreft altijd een multidisciplinaire aanpak waarbij de chirurgie, plastische chirurgie, microbiologie, orthopedie en revalidatie en fysiotherapie betrokken zijn. De spreker geeft een paar voorbeelden van dergelijke casus, en doet een oproep waar wij op fysiotherapie gebied nog wat kunnen verbeteren.