tos-2.0.jpg
14 oktober 2022

TOS 2.0 symposium

14 oktober 2022 - Het Thoracic Outlet Syndroom is een van de meest controversiële aandoeningen binnen de geneeskunde. Zowel rond diagnostiek als behandeling bestaat veel verwarring.

De voorspellende waarde van de diverse testen bij lichamelijk onderzoek laten ons structureel in de steek. Het klachtenpalet van een neurogene TOS, met vaak aanwezige autonome dysregulatie, leidt nog vaak tot de verdenking op een arteriële TOS. Als bij aanvullend onderzoek op een vaatlaboratorium de diagnose TOS vervolgens ten onrechte wordt uitgesloten of aangetoond is de patiënt de dupe. Een betrouwbaar diagnostisch onderzoek wat duidelijk richting geeft aan de diagnose neurogeen TOS is er niet. Wij menen inmiddels wel een duidelijk patroon te herkennen op basis waarvan de diagnose neurogeen TOS gesteld kan worden. 

Meer lezen en aanmelden