Zoekresultaten

01 april 2024

Ervaringen van paramedici tijdens de coronapandemie

‘Zelfs op mijn vrije dag wilde ik naar het ziekenhuis fietsen’

Lees verder

21 september 2023

Het 3e Nationaal Prehabilitatie Congres

vindt plaats op donderdag 21 september 2023, Universitair Medisch Centrum Groningen

Lees verder

14 september 2023

3rd International Conference on Physiotherapy in Oncology (ICPTO)

wordt gehouden op 14 en 15 september 2023 in het EYE Filmmuseum te Amsterdam.

Lees verder

14 september 2023

Webinar Prioritering van klinische werkdruk op 14 september 2023

In de nieuwsbrief van maart werd een oproep gedaan over het onderwerp prioritering van klinische werkdruk.

Lees verder

12 mei 2023

Algemene ledenvergadering

De NVZF organiseert een keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Als dat nodig is, wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVZF. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Lees verder

12 mei 2023

Digitale lezingen en ALV op 28 juni

Op 28 juni organiseren we om 19.30 uur een drietal korte digitale lezingen voorafgaand aan de besluitvorming tijdens de hybride ledenvergadering.

Lees verder

10 mei 2023

Richtlijn Hartrevalidatie

In maart 2022 is gestart met de herziening van de KNGF richtlijn Hartrevalidatie. Nieuwe inzichten vanuit de praktijk en wetenschap, maar ook onderzoeken naar bijvoorbeeld de effectiviteit van het gedeeltelijk verplaatsen van de Hartrevalidatie zorg van tweede naar eerste lijn, waren de aanleiding voor het herschrijven van de oude richtlijn uit 2011.

Lees verder

10 mei 2023

Oproep Vallen: Expertgroep opstellen

Valpreventie is de laatste tijd veel in het nieuws. Met het toenemende aantal ouderen in Nederland wordt valpreventie steeds belangrijker.

Lees verder

10 mei 2023

Betere aansluiting herstelzorg na ziekenhuisopname door TULIP

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC heeft samen met het lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg van de Hogeschool van Amsterdam en de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de VU subsidie ontvangen in de ronde Versterken van de Paramedische Samenwerking in de herstelzorg (ZonMw).

Lees verder

10 mei 2023

Leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie

De Leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie is bijna gereed. De afgelopen maanden is door kartrekker Petra Bor, fysiotherapeut UMCU, de expertgroep, de NVZF en het KNGF, hard gewerkt aan deze leidraad.

Lees verder