21 juni 2021

Onderzoek naar app voor patiënten met een nieuwe knie of heup

Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven gaat meedoen in een internationaal onderzoek naar de werking van de app mymobility.

Die applicatie ondersteunt patiënten die een gewrichtsvervangende operatie aan knie en heup ondergaan bij elke stap binnen het behandeltraject. Wereldwijd doen tienduizend patiënten mee aan het onderzoek. Patiënten starten tijdens het onderzoek ongeveer een maand voor de operatie met het gebruik van de app. Een jaar na de operatie stoppen ze hier weer mee. Tijdens deze periode poogt de app met meldingen, voorlichting en gepersonaliseerde instructievideo’s ondersteuning te bieden. Zowel de arts als de patiënt krijgen inzicht in de resultaten en het verloop van het herstel.

Het doel van de app is om onrust bij de patiënt weg te nemen, de behandeling effectiever te maken en het aantal bezoeken aan de polikliniek te verminderen. Of die resultaten ook daadwerkelijk bereikt worden, moet een wereldwijd onderzoek uitwijzen.

Lees hier verder.