14 april 2022

Geef de pen door!

Binnenkort vind je hier een nieuwe rubriek. Graag willen we collega’s met elkaar verbinden. Om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en waar nodig of mogelijk elkaar te helpen. In deze rubriek vragen we collega’s om zichzelf voor te stellen, te beschrijven waarom zij in een ziekenhuis werken, wat hier zo mooi aan is, en wat zij zouden doen als zij in het bestuur van de NVZF zouden zitten. Ook wordt ‘de pen’ doorgegeven aan een andere collega.

  -