geef-de-pen-door.png
14 april 2022

Geef de pen door! - Geert van der Sluis

Binnenkort vind je hier een nieuwe rubriek. Graag willen we collega’s met elkaar verbinden. Om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en waar nodig of mogelijk elkaar te helpen. In deze rubriek vragen we collega’s om zichzelf voor te stellen, te beschrijven waarom zij in een ziekenhuis werken, wat hier zo mooi aan is, en wat zij zouden doen als zij in het bestuur van de NVZF zouden zitten. Ook wordt ‘de pen’ doorgegeven aan een andere collega.

Bijzonder lector ‘Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames’ Geert van der Sluis 

Leuk om in deze rubriek het spits te mogen afbijten! Ik ben opgeleid als fysiotherapeut aan de Hanzehogeschool Groningen. In 1998 heb ik deze opleiding met succes afgerond. Maar een combinatie van krapte op de arbeidsmarkt en nog zin in studeren hebben gemaakt dat ik ook de opleiding Medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MBRT) aan de Hanzehogeschool heb afgerond. Mijn werkzame leven ben ik zodoende ook gestart op een afdeling radiotherapie in een groot oncologisch ziekenhuis in Oslo. Daar zag ik naast de medische uitdaging ook wat de behandeling van oncologische aandoeningen deed met het menselijk functioneren. Iets wat mijn fysiotherapie hart sneller deed doen kloppen.  

In 2003 heb ik de overstap gemaakt naar de fysiotherapie en werkzaam geraakt in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Na veel klinische ervaring, een studie fysiotherapiewetenschap en een promotieonderzoek verder ben ik  op 1 november 2021 gestart als bijzonder lector ‘Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames’ aan de Hanzehogeschool Groningen. Met mijn leeropdracht heb ik mijzelf tot doel gesteld om wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar te verbinden. Door kennis te ontwikkelen op het gebied van de dagelijkse zorg en initiatieven om zorg te verbeteren, kan tijdelijk of blijvend verlies van lichamelijke en/of mentale functies bij patiënten door ziekenhuisopnames en medische behandeling aanzienlijk worden verminderd. Ik hoop dat onderzoek, praktijkervaring en de koppeling naar het onderwijs gaan bijdragen om hier inhoud aan te geven 

Om een goede verbinding in de genoemde driehoek te realiseren is het van grote meerwaarde om ingebed te zijn in de praktijk. Daarom ben ik ontzettend blij dat ik mijn rol als lector voor een groot deel van de tijd vanuit Nij Smellinghe kan en mag doen. Het direct in contact staan met collega’s in het ziekenhuis, patiënten, maar ook het opleiden van studenten in het ziekenhuis (b)lijkt te helpen om impactvolle zorgvernieuwing door te voeren en vervolgens ook op effectiviteit te onderzoeken. In mijn optiek ontbreekt het nog sterk aan effectiviteitsstudies die zijn uitgevoerd in de dynamiek van de dagelijkse praktijk. Deze kans krijg ik nu wel en dat is ontzettend mooi, maar gaat ook gepaard met veel pioniers werk. 

Het werken in een ziekenhuis heeft me altijd getrokken. Ik hou van de dynamiek die in een ziekenhuis heerst, de specifieke gezondheidsproblematiek waar mensen in een ziekenhuis mee te maken hebben en vooral ook de diversiteit van mensen die er werken en verblijven. Een rol van betekenis kunnen spelen in een ziekenhuisorganisatie maakt het werken daar echt fantastisch mooi. Dat betekent zowel in de zorg, maar nu dus ook in onderzoek en ontwikkeling. 

Mocht ik in het bestuur van de NVZF zitten dan zou ik mij hard gaan maken voor een masteropleiding specifiek voor ziekenhuisfysiotherapie. Met name kennis over impact van ziekenhuisopnames, medische interventies etc. op het menselijk functioneren is heel specifiek. Bij uitstek kan een goed opgeleide fysiotherapeut daar het verschil maken. Ook het opzetten van een eigen wetenschapsagenda en daaraan gekoppeld onderzoek zou mijn aandacht hebben wanneer ik een bestuursfunctie zou hebben binnen de NVZF. Daarmee zou ik mijn verhaal af willen sluiten en graag de pen doorgeven aan Jordi Elings.