fbz-niet-afwijken-coa.jpg
26 augustus 2022

Ziekenhuiswerkgevers mogen niet afwijken van de cao

FNV, FBZ en CNV hebben in een gezamenlijke brief hun OR-leden bij de ziekenhuizen erop geattendeerd dat hun werkgever met de ondernemingsraad (OR) geen afspraken mag maken over een generatieregeling die afwijken van de afspraken in de Cao Ziekenhuizen 2021-2023.

De vakbonden hebben uit het land meerdere signalen gekregen. We hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gewezen op de cao-afspraken. De NVZ heeft toegezegd snel met een reactie te komen.

Als vakbonden pleiten we al jaren voor een regeling die voor alle ziekenhuizen geldt, juist omdat werknemers daaraan grote behoefte hebben. Het generatiebeleid was tijdens de cao-onderhandelingen dan ook uitvoerig onderwerp van gesprek. Volgens de nieuwe cao zijn de ziekenhuizen verplicht per 1 juli 2022 generatiebeleid in te voeren.

Lees verder