vallen.png
10 mei 2023

Oproep Vallen: Expertgroep opstellen

Valpreventie is de laatste tijd veel in het nieuws. Met het toenemende aantal ouderen in Nederland wordt valpreventie steeds belangrijker.

Met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn structurele afspraken op bestuurlijk niveau vastgelegd en is voorzien dat gemeenten voor het uitvoeren van deze taak substantiële financiële middelen krijgen om hier een centrale rol in de spelen. Zo worden het uitvoeren van een valrisico-inschatting en het aanbieden van een valpreventieve beweeginterventie in de eerste lijn gefaciliteerd. Maar wat betekent dit voor de ziekenhuizen?  
Er is nog weinig aandacht voor hoe valpreventie binnen de ziekenhuizen georganiseerd wordt en wat de rol van de ziekenhuisfysiotherapeut daarin is. We zien dat er veel verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen en de werkwijzen van de fysiotherapeut. Als NVZF willen we ons meer gaan verdiepen in dit onderwerp en samen met experts van de werkvloer een visie opstellen over valpreventie in het ziekenhuis (klinisch, poliklinisch en SEH). Ben jij op je werk betrokken bij valpreventie en/of heb je hier goede ideeën over?
Mail ons dan via [email protected]. We horen graag van je!