cardiale-anatomie-2.jpg
10 mei 2023

Richtlijn Hartrevalidatie

In maart 2022 is gestart met de herziening van de KNGF richtlijn Hartrevalidatie. Nieuwe inzichten vanuit de praktijk en wetenschap, maar ook onderzoeken naar bijvoorbeeld de effectiviteit van het gedeeltelijk verplaatsen van de Hartrevalidatie zorg van tweede naar eerste lijn, waren de aanleiding voor het herschrijven van de oude richtlijn uit 2011.

Voor veel ziekenhuisfysiotherapeuten maakt de Hartrevalidatie een belangrijk deel uit van het takenpakket. Binnen onze beroepsgroep zit er dan ook veel kennis en ervaring over Hartrevalidatie. Om deze kennis en ervaring te benutten neemt een afvaardiging van de NVZF deel aan de herziening van de richtlijn.  
De ontwikkelfase van de richtlijn loopt bijna op zijn eind, waarna de nieuwe conceptrichtlijn deze zomer de commentaarfase in gaat. Na het verwerken van het commentaar wordt de definitieve richtlijn eind 2023 verwacht.  
Voor de commentaarfase zal de NVZF opnieuw een ziekenhuisfysiotherapeut met expertise op het gebied van Hartrevalidatie aandragen. 

Op dit moment hebben zich voldoende gegadigden aangemeld. Het is daarom niet meer mogelijk om je aan te melden.