10 mei 2023

Het standpunt Prehabilitatie is uit!

In 2020 is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gestart met de ontwikkeling van het standpunt Prehabilitatie bij colonchirurgie. Namens het KNGF vertegenwoordigde Olga Blok, revalidatiewetenschapper en ziekenhuisfysiotherapeut gespecialiseerd in oncologie en oedeem, de fysiotherapie in de klankbordgroep.

In augustus 2022 heeft het KNGF commentaar gegeven op de gehele conceptrichtlijn. Het standpunt is door het KNGF geaccordeerd in februari 2023. 
Als aanvulling op het standpunt Prehabilitatie, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de Leidraad perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie, waarover hieronder meer. Download en lees het standpunt Prehabilitatie nu hier. Lees verderop in deze nieuwsbrief nog meer interessante berichten over prehabilitatie en bewegen tijdens/rondom een ziekenhuisopname. 

Het standpunt beschrijft vijf onderdelen van prehabilitatie en geeft voor elk onderdeel uitgewerkte voorbeeld casussen en handvatten voor de praktische toepassing ervan. Om onderzoek te stimuleren is per onderdeel ook een gegevensset  beschreven. Het standpunt is bedoeld voor chirurgen en alle andere beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten, die betrokken zijn bij prehabilitatie.