05 september 2023

Vragenlijst zorgpad "Duizeligheid bij de klinische patiënt"

Beste collega, Duizeligheid bij een klinische patiënt is soms een hoofdbreker! Een zorgpad “Duizeligheid bij de klinische patiënt” kan je helpen tijdig klachten te signaleren en snel goed vervolgbeleid op te stellen. Om een zorgpad “duizeligheid bij de klinische patiënt” te ontwikkelen heb ik de aanmoedigingssubsidie “Onderzoek en Innovatie Ziekenhuisfysiotherapie” van het NVZF gekregen.

Ik ben fysiotherapeut klinische neurorevalidatie waarvan sinds 15 jaar werkzaam in het UMC Utrecht. Vanuit mijn werk in de acute neurorevalidatie ben ik mij ook steeds blijven ontwikkelen in het aandachtsgebied van duizeligheid met oorzaken in o.a. centraal vestibulaire stoornissen, perifeer vestibulaire stoornissen en cardiovasculaire aandoeningen.   

Voor inzichten in de prevalentie en een inventarisatie naar de behoefte aan een dergelijk zorgpad, wil ik je vragen om bijgevoegde vragenlijst in te vullen (via de link of de QR code). Het invullen kost ca 5 minuten tijd.

Let op: de eerste vragenlijst/QR is een vragenlijst voor artsen/verwijzers.

De tweede vragenlijst/QR is een vragenlijst voor overige zorgverleners zoals verpleegkundigen, paramedici, (neuro)psychologen, apothekers, diëtisten.

Vragenlijst voor artsen/verwijzers/PA’s:

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_3E51fIoPM7aVQoK

Vragenlijst voor overige klinische zorgverleners:

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_39RlwMvmDIxABTM

 

Tot slot wil ik je vragen om deze uitnodiging door te sturen naar collega’s in je klinische netwerk, zowel binnen je eigen ziekenhuis als naar collega’s in andere ziekenhuizen.

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst en voor het doorsturen.

Bea

Drs. B. Visser- de Heus
UMC Utrecht