deventer-ziekenhuiz.png
11 augustus 2023

Uitzuigen luchtwegen; Endotracheaal Bronchiaal Toilet (ETBT)

Landelijk voeren ziekenhuisfysiotherapeuten verschillende voorbehouden en risicovolle handelingen uit. Er bestaan hierin lokale verschillen door historische, organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen.

Een voorbeeld hiervan is het endotracheaal uitzuigen van secreet uit de bronchi en trachea. De indicaties om deze handeling uit te voeren zijn met name beschreven voor de beademde IC-patiënt en wordt veelal gedaan door IC-verpleegkundigen. Minder duidelijk is dit voor de patiënt op de verpleegafdeling. Het uitzuigen via de neus of mond- en keelholte is een verpleegtechnische handeling, die van oudsher door de ziekenhuisfysiotherapeut kan worden uitgevoerd. Hedendaags zijn er steeds minder ziekenhuisfysiotherapeuten die bevoegd en bekwaam zijn om deze handeling uit te voeren. In een groot deel van de ziekenhuizen wordt daarom deze handeling niet meer uitgevoerd door de ziekenhuisfysiotherapeut, maar door dedicated respiratory practioners of IC-verpleegkundigen. 

Vanuit de NVZF is er om die reden geen document met betrekking tot het uitvoeren van een endotracheaal bronchiaal toilet. Vanuit het Deventer Ziekenhuis is echter een document beschikbaar gesteld voor de ziekenhuisfysiotherapeuten die de handeling van het endotracheaal uitzuigen uitvoeren. Ziekenhuisfysiotherapeut Siebrand Zoethout werkt als fysiotherapeut in het Deventer Ziekenhuis en heeft het uitzuigen in zijn takenpakket. Voor hem is het een waardevolle aanvulling in zijn pulmonale zorgverlening. Hij biedt het protocol met werkafspraken van het Deventer Ziekenhuis daarom graag ter informatie aan. Vanuit de NVZF denken wij dat de informatie waardevol kan zijn voor de ziekenhuisfysiotherapeuten die het werk van endotracheaal uitzuigen uitvoeren en delen daarom graag namens Siebrand het document. Siebrand is beschikbaar voor vragen of opmerkingen via het mailadres: [email protected]