24 april 2024

KNGF ALV 27 maart 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 27 maart 2024 werd het Kwaliteitskader Fysio- en Oefentherapie met een meerderheid van stemmen afgewezen.

Daarnaast is een motie van wantrouwen ingediend tegen het bestuur van het KNGF. Deze motie wordt behandeld op 7 mei 2024. Hier kan op gestemd worden tussen 23 april en 7 mei.

Deze ontwikkelingen vragen om gezamenlijke betrokkenheid en een gefundeerde besluitvorming voor onze vereniging en ons vakgebied. De NVZF zet zich in voor transparantie, openheid en de collectieve belangenbehartiging van haar leden. We spreken daarom niet alleen met onze leden, maar overleggen ook met het KNGF-bestuur over de koers en de toekomst van ons vak.

Wil je iets vragen of delen? Dat kan uiteraard, via [email protected].


Jouw input en betrokkenheid als lid van de NVZF zijn van grote waarde voor alle ziekenhuisfysiotherapeuten in Nederland.

Namens het NVZF-bestuur:

  • Floortje Winkel - Meulman (voorzitter)
  • Inge Lim
  • Stefan Dolhain
  • Anne Verhoeven
  • Anne van der Linden
  • Hélène Krijger