aanmoedigingssubsidie.jpg
12 juli 2024

Aanmoedigingssubsidies NVZF 2024 Onderzoek & Innovatie Ziekenhuisfysiotherapie

Lever je aanvraag in voor 15 september! Sinds 2018 looft de NVZF jaarlijks een aanmoedigingssubsidie van € 2.500.- uit voor het meest veelbelovende onderzoeks- en/of innovatieproject ten behoeve van de ziekenhuisfysiotherapie. Dit jaar loven we zelfs twee keer € 2.500.- uit! Eén voor het beste onderzoeksproject en één voor het beste innovatieproject.

Tijdens haar jaarcongres zal de NVZF de winnaars van deze subsidies bekend maken en ter plekke de cheques overhandigen. Om te voorkomen dat deze aanmoedigingen een openeindfinanciering worden, gelden een aantal criteria voor zowel selectie van de meest geschikte projecten, als voor de wijze waarop alle ziekenhuisfysiotherapeuten van het resultaat van dit project kunnen profiteren.

De selectie bestaat uit twee rondes:

  1. Screenen ingediende aanvraagformulieren door bestuur NVZF en projecten selecteren
  2. Korte pitch in het ochtendprogramma van het jaarcongres van de geselecteerde projecten

Ad 1) Aanvraagformulier

  • Naam project
  • Aanleiding onderzoek/project (max. 200 woorden), geef duidelijk aan of het een onderzoek of een innovatie betreft
  • Doelstelling (max. 100 woorden)
  • Werkplan/Methode (max. 200 woorden)
  • Tijdspad van onderzoek/project (max. 100 woorden)
  • Wat levert het onderzoek/project de ziekenhuisfysiotherapie op? (max. 100 woorden)
  • Waaraan wordt het subsidiebedrag precies besteed? (max. 100 woorden)
  • Wie zijn eventuele samenwerkingspartners? (max. 50 woorden)

Ad2) Korte pitch
In maximaal 2 minuten per plan worden geselecteerde onderzoeken/projecten zo dynamisch mogelijk aan het jaarcongres gepresenteerd. Hiervoor worden maximaal tien ingediende plannen uitgenodigd (vijf voor iedere aanmoedigingsprijs). Na de pitches mag het aanwezige publiek via een live-poll stemmen op hun meest favoriete onderwerp. Bij weinig inzendingen kunnen we de tijd voor de pitch verlengen of zelfs vragen om een korte presentatie.

Weging
Het bestuur van de  NVZF beoordeelt de ingediende aanvraagformulieren (1e ronde) en komt hiermee tot een keuze voor maximaal 5 onderzoeken/projecten die mogen pitchen (2e ronde). Mochten ingediende plannen uit een ziekenhuis komen waar een bestuurslid zelf werkzaam is, dan wordt dit lid uitgesloten van het keuzeproces. Minimaal 3 bestuursleden vormen de jury. Als er vanwege belangenverstrengeling te weinig juryleden overblijven wordt het tekort aangevuld vanuit het ledenbestand.

Voor de pitches geldt de stem van het congres voor 25%, en de stem van de jury voor 75%. Uitreiking van de cheque aan de winnaars vindt tijdens het congres plaats.

Van de winnaars wordt als tegenprestatie verwacht dat zij tijdens het daaropvolgende jaarcongres presenteren hoe de aanmoedigingssubsidie is besteed en hoe de ziekenhuisfysiotherapie hiervan kan profiteren. Tevens wordt aandacht aan het onderzoek/project besteed op NVZF-website en/of NVZF-pagina in Fysiopraxis.

Als het onderzoek/project onvoldoende uit de verf komt, getoetst aan de ingediende aanvraag, kan de NVZF tot (gedeeltelijke) terugvordering van de aanmoedigingssubsidie overgaan.