29 april 2024

NVZF webinar Handreiking perioperatieve fysiotherapeutische zorg buikklachten

Voor de implementatie van de Handreiking Perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie (2023) heeft de NVZF een webinar ontwikkeld. Het doel hiervan is om eerstelijns en tweedelijns fysiotherapeuten te informeren over de rol en positie van fysiotherapeuten binnen prehabilitatie (in brede zin).

Webinar op dinsdag 11 juni  2024

Tijdens dit webinar interviewt Dr. Erik Hulzebos op interactieve wijze twee experts: prof. dr. Ton Lensen & Linda van Heusden-Scholtalbers Msc. Ze gaan met elkaar het gesprek aan op bovenstaande onderdelen. Deelnemers kunnen tijdens de webinar bevraagd worden door de gespreksleider.

De webinar bevat o.a. de volgende onderdelen:

 • Inhoudelijke bespreking van de Handreiking Perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie (2023)
 • Schets van de context en actualiteit
 • Aandacht voor zowel pre- als postoperatieve fysiotherapeutische zorg en organisatie van zorg
 • Uitdagingen van de implementatie van prehabilitatie

Sprekersinformatie:

Linda van Heusden-Scholtalbers, MSc.
Linda van Heusen-Scholtalbers is fysiotherapeut binnen het Radboudumc en als tweede lijn afgevaardigde vanuit KNGF-NVZF betrokken geweest in de expertgroep van de Handreiking Perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie. Ze participeert vanaf 2010 als fysiotherapeut, onderzoeker en projectleider in projecten rondom de verbetering van fysiotherapeutische perioperatieve zorg bij patiënten die abdominale chirurgie ondergaan. Bovendien is ze lid van het projectteam van Stichting Fit4surgery Radboudumc.

Prof. dr. Ton Lenssen
Prof. dr. Ton Lenssen is hoogleraar ziekenhuisfysiotherapie binnen Maastricht UMC+ (MUMC). Hij is als inhoudsdeskundig hoogleraar afgevaardigd vanuit de regiegroep Ziekenhuisfysiotherapie en MUMC binnen de expertgroep van de Handreiking Perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie. Hij participeert sinds 2014 in zorg- en onderzoeksprojecten naar perioperatieve screening en optimalisatie bij patiënten met orthopedische, oncologische en cardiologische operaties. Hij is lid van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) en hij is lid van de Werkgroep Wetenschap en Inhoud Stichting Fit4surgery.

Dr. Erik Hulzebos - gespreksleider
Dr. H.J. (Erik) Hulzebos, is klinisch inspanningsfysioloog (ACSM geregistreerd), Medisch fysioloog (SMBWO-erkent) en (sport) fysiotherapeut. Hij is werkzaam als assistent-professor in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, divisie Kinderen, van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Na het afronden van zijn C.I.O.S- opleiding in Heerenveen (1987, Cum Laude), heeft dr. Hulzebos aan de Hogeschool Utrecht de opleiding Fysiotherapie (1991, Cum Laude) afgerond in combinatie met de Master Sportfysiotherapie (1993 afgestudeerd). Hij ontving zijn MSc. in 'Exercise Physiology' van de Faculteit Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht in 1998. Zijn doctoraat ontving hij in 2006 van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.
Zijn belangrijkste onderzoek en klinische aandachtsgebied is de klinische (pediatrische) inspanningsfysiologie. Hij heeft studies uitgevoerd in verschillende klinische populaties met cardio-respiratoire aandoeningen. Meer dan 50 peer-reviewed artikelen op zijn naam staan en 5-inspanningsfysiologische boeken geschreven.
Hij is o.a. lid van de American College of Sports Medicine (ACSM), Pediatric Work Physiology (PWP) Network, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) – werkgroep Fysiotherapie, European Cystic Fibrosis Society (ECFS) en member van de Exercise Working Group in Cystic Fibrosis.

Na dit webinar heeft de deelnemer:

 • Kennis van de inhoud en achtergrond van de KNGF Handreiking Perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie.
 • Kennis over het perioperatieve proces (prehabilitatie/preoperatieve, klinische en postoperatieve fase) bij mensen, die buikchirurgie ondergaan.
 • Kennis over de preoperatieve risico-inschatting bij mensen, die buikchirurgie zullen ondergaan.
 • Kennis over het belang van passende zorg binnen het perioperatieve proces
 • Kennis over de organisatie van zorg en de rol van de (ziekenhuis)fysiotherapeut binnen het perioperatieve proces. I
 • Inzicht in de consensus en dissensus wat de betreft de uitvoering van perioperatieve zorg bij mensen die buikchirurgie ondergaan binnen Nederland.

Voorbereiding:

Kosten:

 • NVZF leden: gratis
 • Niet-leden NVZF: € 25,-

Accreditatie

 • Wordt aangevraagd voor KRF NL basisregister fysiotherapeut (twee punten).

De webinar wordt georganiseerd via MS Teams.

Registratie van deelname en toekenning van accreditatiepunten gaat via een QR-code. 
Deze QR code wordt bij de opening van de scholing getoond. 

Op deze KNGF-scholing zijn de ‘(Betalings)voorwaarden (vakinhoudelijke) bijeenkomsten KNGF’ en de ‘Klachtenregeling scholing KNGF’ van toepassing.

Programma op 11 juni 2024:

19.20 uur inloop Webinar via Microsoft Teams 
19.30 uur start Webinar
21.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur einde