web-kngf---5nov21--071--mcklin-fotografie.jpg
20 juni 2023

NVZF-Aanmoedigingssubsidie Onderzoek & Innovatie Ziekenhuisfysiotherapie

In 2023 looft de NVZF wederom haar jaarlijkse aanmoedigingssubsidie van € 2.500.- uit voor het meest veelbelovende onderzoeks- en/of innovatieproject ten behoeve van de ziekenhuisfysiotherapie.

Alle fysiotherapeuten (en/of onderzoekers) binnen de ziekenhuisfysiotherapie komen hiervoor in aanmerking. Tijdens haar jaarcongres zal de NVZF de winnaar van deze subsidie bekend maken en de cheque overhandigen. Om te voorkomen dat deze aanmoediging een openeindfinanciering wordt geldt een aantal criteria voor zowel selectie van het meest geschikte project, als voor de wijze waarop alle ziekenhuisfysiotherapeuten van het resultaat van dit project kunnen profiteren. Wil je meedingen naar deze aanmoedigingssubsidie dan kun je het aanvraagformulier invullen én vóór 01-10-2023 insturen naar [email protected]

De selectie bestaat uit twee rondes: 

  1. Screenen ingediende aanvraagformulieren door bestuur NVZF en projecten selecteren 

  1. Korte pitch in het ochtendprogramma van het jaarcongres van de geselecteerde projecten 

Ad 1) Aanvraagformulier 

  • Naam project 

  • Aanleiding onderzoek/project (max. 200 woorden) 

  • Doelstelling (max. 100 woorden) 

  • Werkplan/Methode (max. 200 woorden) 

  • Tijdspad van onderzoek/project (max. 100 woorden) 

  • Wat levert het onderzoek/project de ziekenhuisfysiotherapie op? (max. 100 woorden) 

  • Waaraan wordt het subsidiebedrag precies besteed? (max. 100 woorden) 

  • Wie zijn eventuele samenwerkingspartners? (max. 50 woorden) 

Ad2) Korte pitch 
In maximaal 2 minuten per plan worden geselecteerde onderzoeken/projecten zo dynamisch mogelijk aan het jaarcongres gepresenteerd. Hiervoor worden maximaal vijf ingediende plannen uitgenodigd. Na de pitches mag het aanwezige publiek via een live-poll stemmen op hun meest favoriete onderwerp. Totale tijdsduur van dit onderdeel is daarmee vastgesteld op 15-20 minuten. 

Weging 

Het bestuur van de  NVZF beoordeelt de ingediende aanvraagformulieren (1e ronde) en komt hiermee tot een keuze voor maximaal 5 onderzoeken/projecten die mogen pitchen (2e ronde). Mochten ingediende plannen uit een ziekenhuis komen waar een bestuurslid zelf werkzaam is, dan wordt dit lid uitgesloten van het keuzeproces. Minimaal 3 bestuursleden vormen de jury. Als er vanwege belangenverstrengeling te weinig juryleden overblijven wordt het tekort aangevuld vanuit het ledenbestand. 

Voor de pitches geldt de stem van het congres voor 25%, en de stem van de jury voor 75%. Uitreiking van de cheque aan de winnaar vindt tijdens het congres plaats. 

Van de winnaar wordt als tegenprestatie verwacht dat hij of zij tijdens het daaropvolgende jaarcongres presenteert hoe de aanmoedigingssubsidie is besteed en hoe de ziekenhuisfysiotherapie hiervan kan profiteren. Tevens wordt aandacht aan het onderzoek/project besteed op NVZF-website en/of NVZF-pagina in Fysiopraxis. 

Als het onderzoek/project onvoldoende uit de verf komt, getoetst aan de ingediende aanvraag, kan de NVZF tot (gedeeltelijke) terugvordering van de aanmoedigingssubsidie overgaan.