standpunt-fysiotherapie-bij-covid-19.jpg
13 december 2021

KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19

Het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 dient als handleiding voor de intramurale fysiotherapeut en beschrijft op pragmatische wijze het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Dit volgens de meest recente inzichten, gebaseerd op praktijkervaringen en waar mogelijk onderbouwd door wetenschappelijke literatuur.

KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 – ziekenhuisfase (versie 3.0)