project-draaideur.jpg
14 augustus 2023

Project draaideur: herhaald vallen voorkomen

‘Iedere vijf minuten belandt er een 65-plusser na een val op de spoedeisende hulp’. ‘We willen voorkomen dat mensen herhaaldelijk op de spoedeisende hulp belanden na een val’, zegt Wilmar Charmant, promovendus, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper bij de Afdeling Interne Geneeskunde, Spoedeisende Hulp AmsterdamUMC.

Kun je iets vertellen over de aanleiding van project Draaideur?
‘Elke vijf minuten komt een 65-plusser vanwege een val op een spoedeisende hulp in Nederland. Dat is de groep Patiënten waar project Draaideur zich voor inzet. In een jaar kwamen ongeveer duizend 65-plussers met valletsel op de spoedeisende hulp van AmsterdamUMC, locatie VUmc. Dat zijn enkel de vallers die daarna met ontslag naar huis gaan.1 Tussen de 13 en 20 procent belandt binnen een maand weer op de spoedeisende hulp. Na zes maanden stijgt dat percentage zelfs naar 40 procent. Wij willen herhaald vallen voorkomen en daarvoor onderzoeken we de implementatie van een transmuraal zorgpad op de spoedeisende hulp.’

En hoe ziet dat zorgpad eruit?
‘De spoedeisende hulp arts of verpleegkundige includeert de patiënt op basis van woonplek en kwetsbaarheidsscore (Clinical Frailty Scale). De patiënt komt in contact met een eerstelijns ergotherapeut of fysiotherapeut die aangesloten is bij het zorgpad. De fysiotherapeut bezoekt de patiënt thuis, dan hoeft de patiënt niet extra naar het ziekenhuis, en brengt valrisico’s in kaart met de InterRAI en de Short Physical Performance Battery. Hieruit kunnen actiepunten komen voor de patiënt. Denk aan valpreventietraining, een woningcheck of advies om naar de opticien te gaan. Deze conclusies worden ook met de huisarts of praktijkondersteuner ouderengeneeskunde besproken.’

Is de kans op vallen daarmee kleiner?
‘In principe wel. Patiënten worden doorverwezen naar bewezen interventies. Denk aan valpreventieprogramma’s als Otago en In balans. Alle therapeuten die aangesloten zijn bij het zorgpad, zijn ook aangesloten bij het project Laat je niet vallen van de GGD Amsterdam.’

Hoe denken 65-plussers er zelf over?
‘We hebben vooraf aan dit project een kwalitatief onderzoek gedaan. Onder andere om bevorderende en beperkende factoren van implementatie in kaart te brengen. Over het algemeen ervoeren deelnemers de val als “domme pech”. Ook gaven ze aan het een goed initiatief te vinden, maar dan vooral voor alle andere 65-plussers die met een val op de spoedeisende hulp komen.’

Wat hopen jullie te bereiken?
‘Voorkomen dat mensen nog een keer op de spoedeisende hulp belanden. De eerste keer komt iemand er met een gekneusde pols vanaf, maar de volgende val kan resulteren in een gebroken heup. Dit willen we voorkomen door patiënten bij bewezen effectieve interventies te krijgen.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
‘Onder andere het verhogen van het bewustzijn van zorgverleners op de spoedeisende hulp, het optimaliseren van de transmurale communicatie en het versimpelen van de stappen in het zorgpad.’