14 augustus 2023

Wereldrichtlijn valpreventie: ’The World Falls Guidelines'

De eerste Wereld Richtlijn Valpreventie is gepubliceerd. Diverse internationale deskundigen op het gebied van vallen (‘valexperts’) van over de hele wereld zijn samengekomen om overeenstemming te bereiken en richtlijnen te documenteren die beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen gebruiken om vallen bij oudere patiënten te voorkomen en te beheersen.

In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan welke interventies aangeboden kunnen worden als onderdeel van een persoonsgerichte benadering van het voorkomen van vallen.’