18 november 2020

Invloed als lid

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVZF staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal economische positie van de Ziekenhuisfysiotherapeut.

Invloed op de toekomst van de Ziekenhuisfysiotherapeut

Uiteraard kan niet iedereen even actief zijn voor de vereniging. Het ontbreekt leden soms aan tijd en mogelijkheden om nauw betrokken te zijn. Toch is ons gezamenlijke werk van groot belang voor wat we als ziekenhuisfysiotherapeut zo liefhebben: ons vak in de klinische praktijk.

Elk lid kan belangrijke beleidsbeslissingen met zijn/haar stem direct beïnvloeden. Of het nu gaat om de verdere wetenschappelijke ontwikkeling, de promotie van het vak en de kwaliteitssystemen, jij kunt direct meebeslissen. Via jouw stem in de algemene ledenvergadering (ALV). Hierbij is uiteraard ook ruimte voor discussie en het inbrengen van ideeën. Dit is de essentie van de beroepsvereniging: samen beslissingen nemen over onze toekomst als ziekenhuisfysiotherapeut.

Maak dus gebruik van jouw invloed en voed het bestuur met jouw know-how. Zo bepaal je het beleid van de vereniging mee. Vanzelfsprekend kun je ook buiten de ALV contact opnemen met het bestuur. Bovendien is de vereniging altijd op zoek naar leden die zich willen inzetten als projectlid.

Kortom: we hebben jou nodig als lid, want jij beslist.