14 januari 2021

Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) is een beroepsinhoudelijke vereniging, die ook de marktpositie van de ziekenhuisfysiotherapeut bewaakt. Als beroepsinhoudelijke vereniging vindt de NVZF het belangrijk dat de ziekenhuisfysiotherapeut werkt naar de laatste wetenschappelijke inzichten en zich transparant en toetsbaar opstelt. Op die manier voegt de ziekenhuisfysiotherapeut de meeste waarde toe aan het herstel van patiƫnten. De NVZF is ervan overtuigd dat de ziekenhuisfysiotherapeut alleen zo een volwaardige positie kan blijven bekleden binnen de gehele keten.

Door te anticiperen en direct te reageren op veranderingen in het zorglandschap,  ondersteunt en verstevigt de NVFZ de positie van de ziekenhuisfysiotherapeut. Die wordt immers - zowel op individueel en lokaal niveau als op nationaal niveau - gezien als onmisbare schakel binnen het zorgproces. Medisch specialisten en hun verenigingen onderschrijven de complementaire rol van de ziekenhuisfysiotherapeut. Het is voor alle ziekenhuisfysiotherapeuten logisch om lid te zijn van de NVZF.

Aandacht voor de wetenschap
In nauwe samenwerking met hoogleraren, lectoren en onderzoekers die actief zijn in de ziekenhuisfysiotherapie, stimuleert en initieert de NVZF (wetenschappelijk) onderzoek en faciliteert kenniscirculatie onder haar leden.

Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en toetsbaar werken
De NVZF wil haar leden toerusten om bestaande en nieuwe richtlijnen en literatuur te kunnen vertalen naar lokale protocollen en werkwijzen om zo meer waarde toe te voegen in de dagelijkse praktijk. 

De NVZF beheert voor haar leden een online database van de laatste en nieuwste richtlijnen en protocollen; (Wetenschappelijk) Onderzoek en relevante onderbouwing voor het vak zijn hierin door leden eenvoudig te raadplegen.

De NVZF stimuleert transparantie en toetsbaarheid door met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een kwaliteitssysteem te ontwikkelen waar onder andere kwaliteitsindicatoren en visitaties deel van uitmaken. De NVZF ondersteunt haar leden in het proces om deel uit te gaan maken van het kwaliteitssysteem.

Stimuleren van kennisontwikkeling
In samenwerking met het KNGF en relevante partners moet kennisontwikkeling worden gestimuleerd. Hiervoor zal aandacht komen voor het ontwikkelen van specifieke scholing gericht op de intramurale en klinisch werkende fysiotherapeut.

Een volwaardige positie
De NVZF is gesprekspartner voor de medisch wetenschappelijke verenigingen, omdat (ziekenhuis)fysiotherapie complementair is aan medisch specialistische zorg. De NVZF stimuleert strategisch denken, ondernemerschap en parate kennis in haar leden, zodat zij ook op lokaal niveau voldoende uitgerust zijn om een volwaardige gesprekspartner te zijn.