22 juni 2022

Aanmoedigingssubsidie Onderzoek & Innovatie Ziekenhuisfysiotherapie

Met ingang van 2018 looft de NVZF jaarlijks een aanmoedigingssubsidie van € 2.500.- uit voor het meest veelbelovende onderzoeks- en/of innovatieproject ten behoeve van de ziekenhuisfysiotherapie.

Tijdens haar jaarcongres zal de NVZF de winnaar van deze subsidie bekend maken en ter plekke de cheque overhandigen. Om te voorkomen dat deze aanmoediging een openeindfinanciering wordt geldt een aantal criteria voor zowel selectie van het meest geschikte project, als voor de wijze waarop alle ziekenhuisfysiotherapeuten van het resultaat van dit project kunnen profiteren. 

Alle informatie kun je op deze pagina vinden