Laatste nieuws

De nieuwe NPi-service
29 november 2023
De nieuwe NPi-service

Lees de nieuwe referaten en samenvattingen op de NPi-website.

Lees verder
17 november 2023
Algemene Ledenvergadering NVZF op 24 november 2023

Namens het bestuur nodig ik je van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de NVZF. Deze vergadering wordt georganiseerd op vrijdag 24 november 2023 van 12.50-13.20 uur in het Universitair Medisch Centrum te Utrecht.

Lees verder
Zeldzaam maar invaliderend: een gecombineerde heup- en armfractuur
03 november 2023
Zeldzaam maar invaliderend: een gecombineerde heup- en armfractuur

Hoe sneller mensen met een heupfractuur weer lopen, hoe beter ze herstellen. Maar wat als ze ook hun arm hebben gebroken? Is het dan verstandig om langer te wachten met mobiliseren?

Lees verder
17 oktober 2023
Handreiking perioperatieve zorg bij buikchirurgie

Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol bij perioperatieve zorg. Niet voor niets bieden steeds meer fysiotherapeuten deze zorg aan, want fitte patiënten gaan sterker een operatie in en herstellen sneller. Een nieuwe handreiking moet ervoor zorgen dat er meer eenheid komt in de behandeling.

Lees verder
Waar kan de NVZF haar leden in 2024 (meer) mee ondersteunen?
17 oktober 2023
Waar kan de NVZF haar leden in 2024 (meer) mee ondersteunen?

Onlangs heeft de NVZF haar heidag gehad met het bestuur. Het bestuur is bezig geweest met het jaarplan voor 2024. We betrekken graag onze leden hierbij. Waar kan volgens jou de NVZF haar leden in 2024 (meer) mee ondersteunen?

Lees verder
05 september 2023
Vragenlijst zorgpad "Duizeligheid bij de klinische patiënt"

Beste collega, Duizeligheid bij een klinische patiënt is soms een hoofdbreker! Een zorgpad “Duizeligheid bij de klinische patiënt” kan je helpen tijdig klachten te signaleren en snel goed vervolgbeleid op te stellen. Om een zorgpad “duizeligheid bij de klinische patiënt” te ontwikkelen heb ik de aanmoedigingssubsidie “Onderzoek en Innovatie Ziekenhuisfysiotherapie” van het NVZF gekregen.

Lees verder
Optimaal voorbereid: preoperatieve training bij blaaskanker
01 september 2023
Optimaal voorbereid: preoperatieve training bij blaaskanker

Preoperatieve training is haalbaar, veilig en mogelijk effectief bij patiënten die vanwege blaaskanker een totale blaasverwijdering ondergaan.

Lees verder
16 augustus 2023
What moves patients to participate in prehabilitation before major surgery?

A mixed methods systematic review. Prehabilitatie biedt patiënten de kans om actief te participeren in hun perioperatieve zorg door zich voor te bereiden op een aankomende operatie. Wanneer patiënten hierin belemmeringen ervaren, kunnen zij afzien van deelname. Meer inzicht in belemmerende en bevorderende factoren kan helpend zijn bij de ontwikkeling en implementatie van prehabilitatie.

Lees verder
Uitzuigen luchtwegen; Endotracheaal Bronchiaal Toilet (ETBT)
11 augustus 2023
Uitzuigen luchtwegen; Endotracheaal Bronchiaal Toilet (ETBT)

Landelijk voeren ziekenhuisfysiotherapeuten verschillende voorbehouden en risicovolle handelingen uit. Er bestaan hierin lokale verschillen door historische, organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen.

Lees verder
Richtlijn Hartrevalidatie
10 mei 2023
Richtlijn Hartrevalidatie

In maart 2022 is gestart met de herziening van de KNGF richtlijn Hartrevalidatie. Nieuwe inzichten vanuit de praktijk en wetenschap, maar ook onderzoeken naar bijvoorbeeld de effectiviteit van het gedeeltelijk verplaatsen van de Hartrevalidatie zorg van tweede naar eerste lijn, waren de aanleiding voor het herschrijven van de oude richtlijn uit 2011.

Lees verder